Hi-Fi Database Hi-Fi Database
Home » Kenwood Index

Kenwood Index

 • Kenwood 1060VR

  Rating: Not Rated
  (6,331 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood 1060VR

 • Kenwood 700M

  Rating: 9.67 out of 10
  (11,326 views : 3 votes : 0 reviews)

  Kenwood 700M

 • Kenwood A-62

  Rating: 10.00 out of 10
  (15,538 views : 1 vote : 0 reviews)

  Kenwood A-62

 • Kenwood A-91

  Rating: Not Rated
  (108 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood A-91

 • Kenwood CT-201

  Rating: Not Rated
  (6,889 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood CT-201

 • Kenwood D-R350

  Rating: Not Rated
  (7,219 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood D-R350

 • Kenwood DM-5090

  Rating: Not Rated
  (7,657 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood DM-5090

 • Kenwood DM-SE9

  Rating: Not Rated
  (7,701 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood DM-SE9

 • Kenwood DMF-3020

  Rating: Not Rated
  (6,162 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood DMF-3020

 • Kenwood DMF-9020

  Rating: 10.00 out of 10
  (2,026 views : 1 vote : 0 reviews)

  Kenwood DMF-9020

 • Kenwood DP-1050

  Rating: Not Rated
  (6,849 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood DP-1050

 • Kenwood DP-1080

  Rating: Not Rated
  (11,626 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood DP-1080

 • Kenwood DP-2050

  Rating: 9.50 out of 10
  (9,651 views : 2 votes : 0 reviews)

  Kenwood DP-2050

 • Kenwood DP-3020

  Rating: 10.00 out of 10
  (11,031 views : 1 vote : 1 review)

  Kenwood DP-3020

 • Kenwood DP-3050

  Rating: Not Rated
  (9,560 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood DP-3050

 • Kenwood DP-3090

  Rating: Not Rated
  (7,407 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood DP-3090

 • Kenwood DP-320

  Rating: 6.00 out of 10
  (10,184 views : 3 votes : 0 reviews)

  Kenwood DP-320

 • Kenwood DP-5020

  Rating: 7.50 out of 10
  (13,464 views : 2 votes : 0 reviews)

  Kenwood DP-5020

 • Kenwood DP-5030

  Rating: Not Rated
  (5,100 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood DP-5030

 • Kenwood DP-660SG

  Rating: Not Rated
  (6,141 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood DP-660SG

 • Kenwood DP-7050

  Rating: 9.75 out of 10
  (9,988 views : 4 votes : 0 reviews)

  Kenwood DP-7050

 • Kenwood DP-860

  Rating: Not Rated
  (7,959 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood DP-860

 • Kenwood DP-R4080

  Rating: 10.00 out of 10
  (8,316 views : 1 vote : 0 reviews)

  Kenwood DP-R4080

 • Kenwood DP-R4090

  Rating: Not Rated
  (8,651 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood DP-R4090

 • Kenwood DP-R6080

  Rating: Not Rated
  (6,101 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood DP-R6080

 • Kenwood DP-SE9

  Rating: Not Rated
  (7,954 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood DP-SE9

 • Kenwood DPF-2010

  Rating: Not Rated
  (8,952 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood DPF-2010

 • Kenwood GE-1100

  Rating: 10.00 out of 10
  (14,540 views : 2 votes : 0 reviews)

  Kenwood GE-1100

 • Kenwood GE-5020

  Rating: 10.00 out of 10
  (12,954 views : 2 votes : 0 reviews)

  Kenwood GE-5020

 • Kenwood GE-52B

  Rating: 8.00 out of 10
  (11,267 views : 1 vote : 0 reviews)

  Kenwood GE-52B

 • Kenwood GE-7030

  Rating: 7.80 out of 10
  (13,333 views : 5 votes : 1 review)

  Kenwood GE-7030

 • Kenwood GE-800

  Rating: 9.20 out of 10
  (14,195 views : 5 votes : 0 reviews)

  Kenwood GE-800

 • Kenwood GE-920

  Rating: 5.50 out of 10
  (14,689 views : 2 votes : 0 reviews)

  Kenwood GE-920

 • Kenwood GE-930

  Rating: 4.50 out of 10
  (15,720 views : 2 votes : 0 reviews)

  Kenwood GE-930

 • Kenwood KA-1060

  Rating: Not Rated
  (13,189 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-1060

 • Kenwood KA-1080

  Rating: 7.80 out of 10
  (23,425 views : 5 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-1080

 • Kenwood KA-2050R

  Rating: Not Rated
  (11,889 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-2050R

 • Kenwood KA-3010

  Rating: 8.50 out of 10
  (12,688 views : 2 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-3010

 • Kenwood KA-3020

  Rating: 8.00 out of 10
  (11,798 views : 7 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-3020

 • Kenwood KA-3020SE

  Rating: 10.00 out of 10
  (15,234 views : 4 votes : 3 reviews)

  Kenwood KA-3020SE

 • Kenwood KA-3050R

  Rating: 9.00 out of 10
  (16,931 views : 5 votes : 1 review)

  Kenwood KA-3050R

 • Kenwood KA-3080R

  Rating: 10.00 out of 10
  (16,395 views : 2 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-3080R

 • Kenwood KA-3500

  Rating: Not Rated
  (4,055 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-3500

 • Kenwood KA-3700

  Rating: Not Rated
  (295 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-3700

 • Kenwood KA-4040R

  Rating: 9.25 out of 10
  (22,947 views : 8 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-4040R

 • Kenwood KA-4060R

  Rating: 5.80 out of 10
  (13,819 views : 5 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-4060R

 • Kenwood KA-5010

  Rating: 8.85 out of 10
  (16,350 views : 7 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-5010

 • Kenwood KA-5040R

  Rating: Not Rated
  (13,366 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-5040R

 • Kenwood KA-6100

  Rating: 10.00 out of 10
  (11,488 views : 2 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-6100

 • Kenwood KA-660

  Rating: 8.00 out of 10
  (13,135 views : 1 vote : 0 reviews)

  Kenwood KA-660

 • Kenwood KA-660D

  Rating: 9.00 out of 10
  (11,754 views : 2 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-660D

 • Kenwood KA-7002

  Rating: 9.25 out of 10
  (11,986 views : 4 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-7002

 • Kenwood KA-8150

  Rating: 10.00 out of 10
  (10,874 views : 4 votes : 2 reviews)

  Kenwood KA-8150

 • Kenwood KA-880D

  Rating: 9.36 out of 10
  (14,811 views : 11 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-880D

 • Kenwood KA-900

  Rating: Not Rated
  (304 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-900

 • Kenwood KA-9100

  Rating: 8.25 out of 10
  (12,916 views : 4 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-9100

 • Kenwood KA-9150

  Rating: 9.75 out of 10
  (11,566 views : 4 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-9150

 • Kenwood KA-949

  Rating: 9.50 out of 10
  (9,102 views : 2 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-949

 • Kenwood KA-9X

  Rating: 10.00 out of 10
  (10,291 views : 4 votes : 0 reviews)

  Kenwood KA-9X

 • Kenwood KD-36R

  Rating: Not Rated
  (9,957 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KD-36R

 • Kenwood KHA-50

  Rating: Not Rated
  (8,144 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KHA-50

 • Kenwood KL-333

  Rating: Not Rated
  (13,511 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KL-333

 • Kenwood KL-7070D

  Rating: 8.75 out of 10
  (16,897 views : 4 votes : 1 review)

  Kenwood KL-7070D

 • Kenwood KM-206

  Rating: Not Rated
  (7,748 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KM-206

 • Kenwood KR-2010

  Rating: Not Rated
  (14,902 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KR-2010

 • Kenwood KR-2400

  Rating: Not Rated
  (437 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KR-2400

 • Kenwood KR-2600

  Rating: 8.00 out of 10
  (10,135 views : 2 votes : 0 reviews)

  Kenwood KR-2600

 • Kenwood KR-4070

  Rating: 8.33 out of 10
  (10,284 views : 3 votes : 0 reviews)

  Kenwood KR-4070

 • Kenwood KR-5030

  Rating: Not Rated
  (384 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KR-5030

 • Kenwood KR-7050

  Rating: 8.00 out of 10
  (10,263 views : 1 vote : 0 reviews)

  Kenwood KR-7050

 • Kenwood KR-710

  Rating: 5.50 out of 10
  (9,451 views : 2 votes : 0 reviews)

  Kenwood KR-710

 • Kenwood KR-794

  Rating: 2.00 out of 10
  (9,990 views : 1 vote : 0 reviews)

  Kenwood KR-794

 • Kenwood KR-9940

  Rating: Not Rated
  (7,310 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KR-9940

 • Kenwood KR-A3080

  Rating: 9.00 out of 10
  (17,314 views : 2 votes : 0 reviews)

  Kenwood KR-A3080

 • Kenwood KR-A4010

  Rating: 7.67 out of 10
  (13,128 views : 3 votes : 0 reviews)

  Kenwood KR-A4010

 • Kenwood KR-A4060

  Rating: 4.00 out of 10
  (15,113 views : 1 vote : 0 reviews)

  Kenwood KR-A4060

 • Kenwood KR-A5020

  Rating: 9.00 out of 10
  (14,836 views : 4 votes : 0 reviews)

  Kenwood KR-A5020

 • Kenwood KR-V6080

  Rating: Not Rated
  (14,440 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KR-V6080

 • Kenwood KR-V7070

  Rating: 7.00 out of 10
  (11,505 views : 1 vote : 0 reviews)

  Kenwood KR-V7070

 • Kenwood KRF-V7050D

  Rating: Not Rated
  (13,101 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KRF-V7050D

 • Kenwood KRF-X9050D

  Rating: 8.17 out of 10
  (13,604 views : 6 votes : 0 reviews)

  Kenwood KRF-X9050D

 • Kenwood KT-1010L

  Rating: Not Rated
  (10,835 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KT-1010L

 • Kenwood KT-1100

  Rating: 10.00 out of 10
  (9,118 views : 1 vote : 0 reviews)

  Kenwood KT-1100

 • Kenwood KT-1100SD

  Rating: 8.50 out of 10
  (7,919 views : 2 votes : 0 reviews)

  Kenwood KT-1100SD

 • Kenwood KT-2020L

  Rating: Not Rated
  (9,131 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KT-2020L

 • Kenwood KT-2030L

  Rating: 10.00 out of 10
  (8,670 views : 1 vote : 0 reviews)

  Kenwood KT-2030L

 • Kenwood KT-3300D

  Rating: 5.00 out of 10
  (12,677 views : 1 vote : 0 reviews)

  Kenwood KT-3300D

 • Kenwood KT-56

  Rating: Not Rated
  (4,824 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KT-56

 • Kenwood KT-615

  Rating: 8.50 out of 10
  (8,330 views : 2 votes : 0 reviews)

  Kenwood KT-615

 • Kenwood KT-6500

  Rating: Not Rated
  (8,700 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KT-6500

 • Kenwood KT-880L

  Rating: Not Rated
  (8,366 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KT-880L

 • Kenwood KT-900

  Rating: Not Rated
  (293 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KT-900

 • Kenwood KVA-502

  Rating: 10.00 out of 10
  (9,798 views : 2 votes : 0 reviews)

  Kenwood KVA-502

 • Kenwood KVS-110

  Rating: Not Rated
  (4,723 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KVS-110

 • Kenwood KX-1100G

  Rating: 7.50 out of 10
  (7,046 views : 2 votes : 0 reviews)

  Kenwood KX-1100G

 • Kenwood KX-1100HX

  Rating: 8.75 out of 10
  (10,040 views : 4 votes : 0 reviews)

  Kenwood KX-1100HX

 • Kenwood KX-2020

  Rating: Not Rated
  (8,920 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KX-2020

 • Kenwood KX-3030

  Rating: Not Rated
  (10,286 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KX-3030

 • Kenwood KX-3080

  Rating: 10.00 out of 10
  (9,466 views : 1 vote : 0 reviews)

  Kenwood KX-3080

 • Kenwood KX-32B

  Rating: Not Rated
  (7,758 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KX-32B

 • Kenwood KX-440HX

  Rating: Not Rated
  (8,926 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KX-440HX

 • Kenwood KX-4520

  Rating: 8.60 out of 10
  (10,379 views : 5 votes : 0 reviews)

  Kenwood KX-4520

 • Kenwood KX-5010

  Rating: 8.00 out of 10
  (8,363 views : 4 votes : 0 reviews)

  Kenwood KX-5010

 • Kenwood KX-550HX

  Rating: Not Rated
  (87 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KX-550HX

 • Kenwood KX-56W

  Rating: Not Rated
  (5,842 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KX-56W

 • Kenwood KX-603

  Rating: Not Rated
  (460 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KX-603

 • Kenwood KX-605

  Rating: Not Rated
  (5,528 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KX-605

 • Kenwood KX-69W

  Rating: Not Rated
  (7,568 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KX-69W

 • Kenwood KX-7030

  Rating: 8.40 out of 10
  (9,978 views : 5 votes : 0 reviews)

  Kenwood KX-7030

 • Kenwood KX-71R

  Rating: 7.33 out of 10
  (6,959 views : 3 votes : 0 reviews)

  Kenwood KX-71R

 • Kenwood KX-9010

  Rating: 10.00 out of 10
  (9,744 views : 1 vote : 0 reviews)

  Kenwood KX-9010

 • Kenwood KX-W2050

  Rating: Not Rated
  (8,245 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KX-W2050

 • Kenwood KX-W4070

  Rating: 10.00 out of 10
  (8,344 views : 3 votes : 0 reviews)

  Kenwood KX-W4070

 • Kenwood KX-W594

  Rating: 10.00 out of 10
  (6,929 views : 1 vote : 1 review)

  Kenwood KX-W594

 • Kenwood KX-W6040

  Rating: 10.00 out of 10
  (312 views : 1 vote : 0 reviews)

  Kenwood KX-W6040

 • Kenwood KXF-W1030

  Rating: Not Rated
  (4,295 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood KXF-W1030

 • Kenwood L-03DP

  Rating: 8.00 out of 10
  (6,759 views : 1 vote : 0 reviews)

  Kenwood L-03DP

 • Kenwood L-1000C

  Rating: Not Rated
  (11,907 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood L-1000C

 • Kenwood L-1000M

  Rating: 9.38 out of 10
  (13,529 views : 8 votes : 0 reviews)

  Kenwood L-1000M

 • Kenwood L-O2A

  Rating: 10.00 out of 10
  (6,126 views : 2 votes : 0 reviews)

  Kenwood L-O2A

 • Kenwood LS-1000

  Rating: Not Rated
  (6,268 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood LS-1000

 • Kenwood LS-E8

  Rating: Not Rated
  (10,798 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood LS-E8

 • Kenwood Model Basic C1

  Rating: 9.00 out of 10
  (11,411 views : 3 votes : 0 reviews)

  Kenwood Model Basic C1

 • Kenwood Model Basic M1A

  Rating: Not Rated
  (10,103 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood Model Basic M1A

 • Kenwood Model Basic M2

  Rating: 8.75 out of 10
  (17,013 views : 16 votes : 2 reviews)

  Kenwood Model Basic M2

 • Kenwood Model Eleven

  Rating: 8.20 out of 10
  (11,714 views : 5 votes : 0 reviews)

  Kenwood Model Eleven

 • Kenwood R-SE9

  Rating: 6.00 out of 10
  (10,359 views : 1 vote : 0 reviews)

  Kenwood R-SE9

 • Kenwood S-F100

  Rating: Not Rated
  (12,171 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood S-F100

 • Kenwood SS-3300

  Rating: Not Rated
  (9,724 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood SS-3300

 • Kenwood VR-505

  Rating: Not Rated
  (7,151 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood VR-505

 • Kenwood X-7PRO

  Rating: Not Rated
  (5,666 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood X-7PRO

 • Kenwood X-S300

  Rating: Not Rated
  (5,775 views : 0 votes : 0 reviews)

  Kenwood X-S300